Lilla frö, vem är du?


Lilla frö, vem är du? är en interaktiv dockteater för förskola. Under fågelsång tappar herr koltrast ett frö. Älvan Roxie blir nyfiken. Med hjälp av djur och natur kan Roxie odla det blyga lilla fröt. Barnen får också vara med och odla. En pedagogisk och sinnlig föreställning på tema odling.


Lilla frö, vem är du? är riktad till barn mellan 2-6 år och föreställningen är ca 30 min lång. Dockteatern spelas efter avtalad tid. Föreställningen spelas vid barnens samlingsplats eller utomhus.

Upp- och nedpackning av material tar ca 30 min före- och 30 min efter föreställning.

Ett besök av Virvelvind produktion kostar 2500kr och är momsfri. Två föreställningar efter varandra på samma förskola kostar 4000kr och är momsfri. 


För information och bokning kontakta:

Virvelvind produktion, Liselott Ström

Telefon: 073-311 39 33

Mail: liselott@virvelvind-produktion.se


Dockteatern, Virvelvind produktion, åker runt till förskolor i Stockholm för att underlätta för dem att ta del av barnkultur. Mål från Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) bearbetas i dockteatern med syfte att inspirera till ett lustfyllt lärande.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:


-förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Älvan Roxie får hjälp av djur och natur som berättar och visar vad som behövs vid odling. Djur och natur har själ och känslor i dockteatern och barnen uppmuntras att visa kärlek och omtanke till allt levande.


- förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Barnen får odla precis som älvan Roxie gjorde efter dockteatern.


- förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Docktearen är interaktiv och vi samtalar och odlar tillsammans.